Zakład przy ulicy 3401 Nw 59Th St

no image W zbiorze danych widnieje pozwolenie na świadczenie usług o numerze 6536644. Dokładne dane odnośnie tego zezwolenia są skatalogowane na stronie http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6536644. Usługodawca który po nie wystąpił prowadzi działalność pod adresem 3401 Nw 59Th St, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Budget Sewer. Pomiary map geolokalizacyjnych umożliwiające odnalezienie tej korporacji na urządzeniach GPS to 47 67107219 i -122 40136773.
Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave screen

Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave

W bazie danych jest obecne zezwolenie na wykonywanie usług o nr 6632801. Szczegóły odnośnie tego pozwolenia zostały...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave

W bazie danych widnieje zezwolenie na świadczenie usług o nr 6500779. Dokładne dane dotyczące tego zezwolenia są...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...