Zakład przy ulicy 3401 Nw 59Th St

no image W zbiorze danych widnieje pozwolenie na świadczenie usług o numerze 6536644. Dokładne dane odnośnie tego zezwolenia są skatalogowane na stronie http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6536644. Usługodawca który po nie wystąpił prowadzi działalność pod adresem 3401 Nw 59Th St, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Budget Sewer. Pomiary map geolokalizacyjnych umożliwiające odnalezienie tej korporacji na urządzeniach GPS to 47 67107219 i -122 40136773.
Zakład przy ulicy 3720 Sw Barton St screen

Zakład przy ulicy 3720 Sw Barton St

W katalogu zostało zwarte pozwolenie na prowadzenie działalności o numerze 6497593. Szczegóły odnośnie tego...
Przedsiębiorstwo przy ul. 2227 Nw 60Th St screen

Przedsiębiorstwo przy ul. 2227 Nw 60Th St

W katalogu zostało zwarte pozwolenie na świadczenie usług o nr 6502744. Dokładne dane na temat tego pozwolenia...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...