Zakład przy ul. 325 9Th Ave

no image W katalogu jest obecne pozwolenie na świadczenie usług o nr 6541109. Dokładne dane odnośnie tego pozwolenia są zamieszczone na stronie http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6541109. Usługodawca który po nie wystąpił prowadzi działalność pod adresem 325 9Th Ave, miasto Seattle. Jego rejestrowa nazwa O'hare, Jon. Adres lokalizacyjne umożliwiające odszukanie tej firmy na mapach to 47 60399886 i -122 32378355.
Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave screen

Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave

W bazie danych jest obecne zezwolenie na wykonywanie usług o nr 6632801. Szczegóły odnośnie tego pozwolenia zostały...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave

W bazie danych widnieje zezwolenie na świadczenie usług o nr 6500779. Dokładne dane dotyczące tego zezwolenia są...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...