Przedsiębiorstwo przy ulicy 8012 Roosevelt Way Ne

no image W bazie danych zostało zwarte pozwolenie na wykonywanie usług o nr 6516325. Szczegóły na temat tego pozwolenia są udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6516325. Usługodawca który zgłosił się po nie prowadzi działalność pod adresem 8012 Roosevelt Way Ne w Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Greenwood Heating and Ac. Adres GPS umożliwiające odnalezienie tej spółki na urządzeniach GPS to 47 6871405 i -122 31729934.
Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S screen

Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S

W zbiorze danych zostało zwarte zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6435763. Dokładne dane na temat tego...
Spółka przy ul. 2524 S Eddy St screen

Spółka przy ul. 2524 S Eddy St

W bazie danych zostało zwarte zezwolenie na świadczenie usług o numerze 6446699. Szczegóły odnośnie tego...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...