Przedsiębiorstwo przy ulicy 8012 Roosevelt Way Ne

no image W bazie danych zostało zwarte pozwolenie na wykonywanie usług o nr 6516325. Szczegóły na temat tego pozwolenia są udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6516325. Usługodawca który zgłosił się po nie prowadzi działalność pod adresem 8012 Roosevelt Way Ne w Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Greenwood Heating and Ac. Adres GPS umożliwiające odnalezienie tej spółki na urządzeniach GPS to 47 6871405 i -122 31729934.
Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave screen

Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave

W bazie danych jest obecne zezwolenie na wykonywanie usług o nr 6632801. Szczegóły odnośnie tego pozwolenia zostały...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave

W bazie danych widnieje zezwolenie na świadczenie usług o nr 6500779. Dokładne dane dotyczące tego zezwolenia są...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...