Przedsiębiorstwo przy ulicy 8012 Roosevelt Way Ne

no image W bazie danych zostało zwarte pozwolenie na wykonywanie usług o nr 6516325. Szczegóły na temat tego pozwolenia są udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6516325. Usługodawca który zgłosił się po nie prowadzi działalność pod adresem 8012 Roosevelt Way Ne w Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Greenwood Heating and Ac. Adres GPS umożliwiające odnalezienie tej spółki na urządzeniach GPS to 47 6871405 i -122 31729934.
Firma przy ul. 2807 3Rd Ave W screen

Firma przy ul. 2807 3Rd Ave W

W bazie danych jest obecne zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6614806. Szczegóły dotyczące tego pozwolenia...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 5704 Ne 60Th St screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 5704 Ne 60Th St

W bazie danych jest obecne zezwolenie na prowadzenie działalności o numerze 6486021. Dokładne dane na temat tego...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...