Przedsiębiorstwo przy ulicy 5717 Seward Park Ave S

no image W zbiorze danych zostało zwarte pozwolenie na świadczenie usług o numerze 6481597. Szczegóły dotyczące tego pozwolenia zostały udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6481597. Usługodawca który po nie wystąpił jest zarejestrowany przy ulicy 5717 Seward Park Ave S, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Cardinal Heating & A/c Inc. Dane map geolokalizacyjnych umożliwiające znalezienie tej firmy na mapach to 47 5506027 i -122 26228174.
Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave screen

Zakład przy ulicy 1415 5Th Ave

W bazie danych jest obecne zezwolenie na wykonywanie usług o nr 6632801. Szczegóły odnośnie tego pozwolenia zostały...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 2301 8Th Ave

W bazie danych widnieje zezwolenie na świadczenie usług o nr 6500779. Dokładne dane dotyczące tego zezwolenia są...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...