Przedsiębiorstwo przy ulicy 5717 Seward Park Ave S

no image W zbiorze danych zostało zwarte pozwolenie na świadczenie usług o numerze 6481597. Szczegóły dotyczące tego pozwolenia zostały udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6481597. Usługodawca który po nie wystąpił jest zarejestrowany przy ulicy 5717 Seward Park Ave S, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Cardinal Heating & A/c Inc. Dane map geolokalizacyjnych umożliwiające znalezienie tej firmy na mapach to 47 5506027 i -122 26228174.
Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S screen

Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S

W zbiorze danych zostało zwarte zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6435763. Dokładne dane na temat tego...
Spółka przy ul. 2524 S Eddy St screen

Spółka przy ul. 2524 S Eddy St

W bazie danych zostało zwarte zezwolenie na świadczenie usług o numerze 6446699. Szczegóły odnośnie tego...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...