Przedsiębiorstwo przy ulicy 5717 Seward Park Ave S

no image W zbiorze danych zostało zwarte pozwolenie na świadczenie usług o numerze 6481597. Szczegóły dotyczące tego pozwolenia zostały udostępnione pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6481597. Usługodawca który po nie wystąpił jest zarejestrowany przy ulicy 5717 Seward Park Ave S, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Cardinal Heating & A/c Inc. Dane map geolokalizacyjnych umożliwiające znalezienie tej firmy na mapach to 47 5506027 i -122 26228174.
Firma przy ul. 2807 3Rd Ave W screen

Firma przy ul. 2807 3Rd Ave W

W bazie danych jest obecne zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6614806. Szczegóły dotyczące tego pozwolenia...
Przedsiębiorstwo przy ulicy 5704 Ne 60Th St screen

Przedsiębiorstwo przy ulicy 5704 Ne 60Th St

W bazie danych jest obecne zezwolenie na prowadzenie działalności o numerze 6486021. Dokładne dane na temat tego...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...