Przedsiębiorstwo przy ul. 221 10Th Ave S

no image W bazie danych jest obecne zezwolenie na wykonywanie usług o nr 6602923. Szczegóły na temat tego pozwolenia są zamieszczone pod adresem http://web6 seattle gov/dpd/PermitStatus/Project aspx?id=6602923. Usługodawca który jest z nim związany jest zarejestrowany przy ulicy 221 10Th Ave S, miasto Seattle. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę Auburn Mechanical. Adres map geolokalizacyjnych umożliwiające znalezienie tej spółki na urządzeniach GPS to 47 60053038 i -122 31961445.
Zakład przy ulicy 3720 Sw Barton St screen

Zakład przy ulicy 3720 Sw Barton St

W katalogu zostało zwarte pozwolenie na prowadzenie działalności o numerze 6497593. Szczegóły odnośnie tego...
Przedsiębiorstwo przy ul. 2227 Nw 60Th St screen

Przedsiębiorstwo przy ul. 2227 Nw 60Th St

W katalogu zostało zwarte pozwolenie na świadczenie usług o nr 6502744. Dokładne dane na temat tego pozwolenia...
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...