Szkoła publiczna, Regon 07045220700000

no image Bielsko-Biała jest miejscowością, w której funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 39 Dla Dzieci Niesłyszących. Jest to instytucja oświatowa, którą monitoruje Miasto Na Prawach Powiatu. Została ona wpisana do rejestru z upoważnienia odpowiedniego organu. Instytucja znajduje się pod adresem ulica Kamienicka, nr domu 11a, kod pocztowy 43300. Możesz się z nią połączyć pod numerem 338125308, a także skorzystać z faksu 338125308. Jej Regon to 070452207. Jest to instytucja publiczna, ucząca 22 dzieci.
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...
Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S screen

Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S

W zbiorze danych zostało zwarte zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6435763. Dokładne dane na temat tego...
Spółka przy ul. 2524 S Eddy St screen

Spółka przy ul. 2524 S Eddy St

W bazie danych zostało zwarte zezwolenie na świadczenie usług o numerze 6446699. Szczegóły odnośnie tego...