Placówka publiczna, Regon 01274758600001

no image Warszawa jest miejscowością, w której funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 346 W Spzoz Szpital Bielański Im.ks Jerzego Popiełuszki. Jest to placówka edukacyjna, którą zarządza Miasto Na Prawach Powiatu. Została ona zarejestrowana z upoważnienia właściwego organu. Instytucja mieści się pod adresem ulica Cegłowska, nr domu 80, kod pocztowy 1809. Możesz się z nią połączyć pod nr telefonu 228343007, jak również skorzystać z faksu 228343007. Jej Regon to 012747586. Jest to szkoła publiczna, nauczająca 20 dzieci.
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...
Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S screen

Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S

W zbiorze danych zostało zwarte zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6435763. Dokładne dane na temat tego...
Spółka przy ul. 2524 S Eddy St screen

Spółka przy ul. 2524 S Eddy St

W bazie danych zostało zwarte zezwolenie na świadczenie usług o numerze 6446699. Szczegóły odnośnie tego...