Placówka niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, Regon 02192571800000

no image Włodzice Wielkie jest miejscowością, w której funkcjonuje Szkoła Podstawowa We Włodzicach Wielkich. Jest to jednostka edukacyjna, którą zarządza Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodzice. Została ona wpisana do rejestru z upoważnienia właściwego organu, jakim jest Gmina Lwówek Śląski (Miejsko-Wiejska), nr domu 32, kod pocztowy 59600. Możesz nawiązać z nią połączenie pod numerem telefonu 757841126, a także skorzystać z faksu 757841126. Jej Regon to 021925718. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, nauczająca 0 dzieci.
Szkoła publiczna, Regon 51956580300000 screen

Szkoła publiczna, Regon 51956580300000

Miłakowo jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Szkoła Podstawowa Specjalna. Jest to placówka...
Szkoła publiczna, Regon 00119295800000 screen

Szkoła publiczna, Regon 00119295800000

Wojbórz jest lokalizacją, w której prowadzi działalność Zespół Szkół W Wojborzu. Jest to instytucja...
Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S screen

Spółka przy ulicy 1812 18Th Ave S

W zbiorze danych zostało zwarte zezwolenie na prowadzenie działalności o nr 6435763. Dokładne dane na temat tego...
Spółka przy ul. 2524 S Eddy St screen

Spółka przy ul. 2524 S Eddy St

W bazie danych zostało zwarte zezwolenie na świadczenie usług o numerze 6446699. Szczegóły odnośnie tego...